اصفهانمقصودلو با مدیر کل ورزش اصفهان دیدار کرد

1399/03/24 | اصفهان|استان ها

سرپرت فدراسیون طی سفری به اصفهان با مدیرکل ورزش و جوانان و رئیس هیات استان دیدار و گفتگو کرد.

اطلاعات بیشتر »


آخرین بخشنامه هابخش نامه ها »

اخبار استان ها
مهمترین خبر ها