هرمزگانبا رای اعضای مجمع/ اسحاق جعفری رئیس هیات استان هرمزگان شد

1399/04/15 | استان ها|هرمزگان

مجمع انتخاباتی هیات بولینگ، بیلیارد و بولس استان هرمزگان با حضور سرپرست فدراسیون انجام و طی آن اسحاق جعفری به عنوان رئیس این هیات انتخاب شد.

اطلاعات بیشتر »


آخرین بخشنامه هابخش نامه ها »

اخبار استان ها
مهمترین خبر ها