سمنانبا رای اعضای مجمع/ مهدی جمال رئیس هیات استان سمنان شد

1399/04/22 | استان ها|سمنان

مجمع انتخاباتی هیات بولینگ، بیلیارد و بولس استان سمنان با حضور سرپرست و دبیر فدراسیون برگزار و طی آن مهدی جمال با کسب حداکثر آرا برای ریاست این هیات انتخاب شد.

اطلاعات بیشتر »


آخرین بخشنامه هابخش نامه ها »

اخبار استان ها
مهمترین خبر ها