البرزهاشمی : خوشبختانه رئیس فدراسیون فردی متخصص و کاردان است

1399/10/07 | روابط عمومی|البرز

اطلاعات بیشتر »

نشست صمیمانه هاشم اسکندری با رئیس هیئت البرز

1399/08/19 | استان ها|البرز

طی نشستی هاشم اسکندری رئیس فدراسیون با رئیس سابق و جدید هیئت بولینگ، بیلیارد و بولس استان البرز دیدار و گفتگو کرد.

اطلاعات بیشتر »

هنرمند: ساختار هیئت البرز، الگویی برای سایر هیئت های استانی کشور است

1399/07/15 | روابط عمومی|البرز

دبیر فدراسیون بولینگ، بیلیارد و بولس، ساختار هیئت البرز را الگویی برای سایر هیئت های استانی کشور ارزیابی کرد.

اطلاعات بیشتر »

رئیس هیئت بولینگ، بیلیارد و بولس استان البرز مشخص شد

1399/07/15 | استان ها|البرز

سید محسن هاشمی با رأی اعضای مجمع به عنوان رئیس جدید هیئت بولینگ، بیلیارد و بولس استان البرز انتخاب شد.

اطلاعات بیشتر »


آخرین بخشنامه هابخش نامه ها »

اخبار استان ها
مهمترین خبر ها