خراسان شمالیمجمع عمومی سالیانه خراسان شمالی برگزار شد

1399/10/13 | روابط عمومی|خراسان شمالی

مجمع عمومی سالیانه هیات بولینگ، بیلیارد و بولس خراسان شمالی امروز شنبه 13 دی ماه با حضور مهدی هنرمند دبیر فدراسیون انجام شد.

اطلاعات بیشتر »


آخرین بخشنامه هابخش نامه ها »

اخبار استان ها
مهمترین خبر ها