گلستان1400/03/26 | استان ها|گلستان

اطلاعات بیشتر »

برگزاری نشست مشترک در حاشیه برگزاری مجمع انخاباتی گلستان

1398/11/21 | روابط عمومی|گلستان

در حاشیه مجمع انتخاباتی هیات بولینگ، بیلیارد و بولس استان گلستان نشست مشترک با حضور محمدرضا غلامزاده نایب رئیس فدراسیون و بهمن طیبی مدیر کل ورزش و جوانان استان برگزار شد.

اطلاعات بیشتر »

رئیس هیات استان گلستان انتخاب شد

1398/11/21 | روابط عمومی|گلستان

پس از برگزاری مجمع و با رای اعضا بابک فدایی زاده به ریاست هیات بولینگ، بیلیارد و بولس انتخاب شد.

اطلاعات بیشتر »


آخرین بخشنامه هابخش نامه ها »

اخبار استان ها
مهمترین خبر ها