کرمانپیشینه خوب کرمان در ورزش های بیلیاردی

1399/07/24 | استان ها|کرمان

رئیس فدراسیون بولینگ، بیلیارد و بولس گفت: کلید ورزش های بیلیاردی از استان کرمان خورده است.

اطلاعات بیشتر »

رئیس هیات بولینگ، بیلیارد و بولس استان کرمان انتخاب شد

1399/07/24 | استان ها|کرمان

مجمع انتخاباتی هیات بولینگ، بیلیارد و بولس استان کرمان با حضور هاشم اسکندری رئیس فدراسیون برگزار و طی آن عباس ارجمند برای ریاست این هیات انتخاب شد

اطلاعات بیشتر »


آخرین بخشنامه هابخش نامه ها »

اخبار استان ها
مهمترین خبر ها