تیم های ملیکمیته تیم های ملی تشکیل جلسه داد

1400/04/07 | تیم های ملی|روابط عمومی

بمنظور بررسی و تصویب محل تمرین بازیکنان خانم و آقا و همچنین ملی پوشان جلسه کمیته تیم های ملی برگزار شد.

اطلاعات بیشتر »

حضور قهرمان زیر 21 سال خوزستان در پایگاه قهرمانی آزادی

1400/03/01 | تیم های ملی|اسنوکر

بمنظور ارتقای سطح فنی بازیکنان زیر 21 سال کشورمان برترین های هر استان به پایگاه قهرمانی آزادی دعوت می شوند.

اطلاعات بیشتر »


آخرین بخشنامه هابخش نامه ها »

اخبار استان ها
مهمترین خبر ها